ارتباط مستقیم با فرماندار

آخرین اخبار

اخبار بخشداری

اخبار فرمانداری

یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱

معرفی فرمانداری ها

موقعیت فرمانداری در نقشه گوگل

معرفی نایین

نایین که زمانی تابع یزد بود  درسال ۱۳۲۷ هجری شمسی در محدوده اداری اصفهان جای گرفت و  رسماً شهرستان اعلام شد و بخشداری آن به فرمانداری تبدیل گشت.

تقسیمات کشوری:
این شهرستان در حال حاضر شامل دو بخش مرکزی و انارک سه منقطه شهری به نام نایین، بافران و انارک و پنج دهستان می‌باشد.

 

بخش مرکزی شهرستان نایین:
شهر نایین
دهستان کوهستان به مرکزیت روستای بلان.

دهستان بهارستان به مرکزیت روستای کجان.

دهستان لای سیاه به مرکزیت روستای هماباد.

بخش انارک:
شهر انارک

دهستان چوپانان به مرکزیت روستای چوپانان.
شهر بافران
دهستان بافران

جمعیت:

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان نایین در سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۹۲۶۰ نفر بوده‌است
بر همین اساس جمعیت شهر نایین ۲۷۳۷۹ نفر ،جمعیت شهر انارک ۱۹۰۳ نفر ، جمعیت شهر بافران ۱۹۷۸ نفر و جمعیت نقاط روستایی شهرستان نایین ۸۰۰۰ نفر بوده است.

میز خدمات الکترونیک