چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

معرفی نائین

نایین که زمانی تابع یزد بود  درسال ۱۳۲۷ هجری شمسی در محدوده اداری اصفهان جای گرفت و  رسماً شهرستان اعلام شد و بخشداری آن به فرمانداری تبدیل گشت.

تقسیمات کشوری

این شهرستان در حال حاضر شامل دو بخش مرکزی و انارک سه منقطه شهری به نام نایین، بافران و انارک و پنج دهستان می‌باشد.

بخش مرکزی شهرستان نایین
شهر نایین
دهستان کوهستان به مرکزیت روستای بلان.
دهستان بهارستان به مرکزیت روستای کجان.
دهستان لای سیاه به مرکزیت روستای هماباد.

 

بخش انارک
شهر انارک
دهستان چوپانان به مرکزیت روستای چوپانان.
شهر بافران
دهستان بافران

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان نایین در سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۹۲۶۰ نفر بوده‌است
بر همین اساس جمعیت شهر نایین ۲۷۳۷۹ نفر ،جمعیت شهر انارک ۱۹۰۳ نفر ، جمعیت شهر بافران ۱۹۷۸ نفر و جمعیت نقاط روستایی شهرستان نایین ۸۰۰۰ نفر بوده است.

ارتباط مستقیم با فرماندار

آخرین اخبار

اخبار بخشداری

اخبار فرمانداری

میز خدمات الکترونیک

معرفی فرمانداری ها

    .

    تاریخچه شهرستان نایین :

    تاریخ بنای اولیه شهرنایین به دوران قبل ازاسلام بازمی گردد. صحت این مدعا راعلاوه برنوشته های مورخین و جغرافیانویسان قدیم، گویش محلی خاص مردم نایین تقویت می کند. این گویش هنوز نیز متداول و مرسوم است. مولف کتاب مسا لک و ممالک فارس را ایالت قدیمی ایران و محل تشکیلات دولت هخامنشی ذکر ﻣﻲکند که دوره ساسانیان و پس از اسلام به پنج ولایت یا استان تقسیم می شده است. که هر قسمت(کوره)نامیده می شد در دوره های ساسانی و پس ازاستقرار اسلام، شهرنایین جزء یکی از این کوره ها به شمار می آ مد. بیشتر پژوهشگرانی که درباره نایین بررسی و تحقیق کرده اند به آبادی و آبادانی آن در ادوار قبل از اسلام اشاره کرده اند . اما در مقدمه کتاب(تذکره سخنروان نائین) شهر نایین شهرکی کاروا ن انداز معرفی شده که قافله ها برای استراحت و فراهم ساختن زاد سفر در آن بارمی انداخته اند. ساربانان نیز شتران خودرا درنایین(هنارگیری)می کرده اند. به هرحال، با مراجعه به منابع مختلف ﻣﻲبینیم نایین درقبل ازاسلام مرکز اداری و خدماتی بخشی ازناحیه یزد بود .
    بااستقرار اسلام، در بیشتر شهرهای ایران و ورود این آیین به نایین، شهر نایین موقعیت خود را همچون گذشته حفظ کرد. یکی از نویسندگانی که درقرن چهارم هجری کتاب خود راتألیف کرده است نائین را شهری آباد و پرجمعیت ذکر می کند.

    در قرن پنجم هجری ،شهر نایین م